Trở về từ ký ức số 20

Lịch phát lại:
– VTV1: Lúc 14:15, thứ Tư, 21/8/2013
– VTV4: 7:15 & 18:15 thứ Hai, 19/8/2013 & 13:00 thứ Sáu, 23/8/2013