Trở về từ ký ức 08

TVTKU tìm cách kể lại những ký ức về người đã hi sinh, gửi lại những di vật quý giá về tinh thần cho thân nhân liệt sĩ. Số 8 này, 2 người con của liệt sĩ sẽ nhận lại kỷ vật mà người bố trước khi hy sinh đã gửi gắm đồng đội mang về!